logo

    ส่องกล้องลำไส้ใหญ่


    Colonoscopy คือ การทดสอบทั่วไปที่ช่วยให้แพทย์ของคุณเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่ของคุณทั้งจากทวารหนักตลอดทางจนถึงระดับล่างสุดของลำไส้เล็ก ขั้นตอนนี้จะใช้เพื่อหาแผลที่เป็นไปได้ติ่งลำไส้เนื้องอกในพื้นที่ของการอักเสบหรือเลือดออกเช่นเดียวกับการวินิจฉัยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อธิบายในพฤติกรรมของลำไส้ ลำไส้สามารถจับสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่และทวารหนักจึงทำให้ขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง

Inquiry Form


Cancel reply