logo

Online Appointment Form


International Specialist Clinic (ISC)

International Specialist Clinic ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ “Bangkok Mediplex” ศูนย์กลางการรักษาบำบัดร่างกายและจิตใจ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่รวมเอาคลินิก สถาบันความงาม และศูนย์การแพทย์การวิจัยที่มีชื่อเสียงและ ความน่าเชื่อถือเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อมอบ “Healthy Lifestyle” แบบครบวงจรแก่คนไทย

  • 2/48,2nd floor, Bangkok Mediplex Building, Sukhumvit 42, Phakhanong, Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110